Underskriftsmappen

Uden NemID række

På baggrund af henvendelser fra Kommunernes Landsforening samt en række kommuner har Datatilsynet vurderet brug af medarbejderes personlige NemID i kommunernes log-in procedurer. Datatilsynets konklusioner — som foreligger efter behandling i Datarådet — sammenfattes nedenfor under pkt. Datatilsynet har endvidere udarbejdet konkrete eksempler til illustration af den omhandlede problemstilling.

Får jeg et plastikkort eller et autorisationsdokument jeg skal vise ved køb af sprøjtemidler?

Hidtil har landmænd og andre, der superbruger professionelle sprøjtemidler, kunnet nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis foran gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler. Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft og gentagne gange. Derfor er der nu indført et autorisationssystem MAB, som alle uddannede brugere og forhandlere af sprøjtemidler optages i. Kravet omkring autorisation af brugere indfases over aldeles fire år lang periode frem imod 1. Se mere om frister foran autorisation nedenfor. MAB omfatter også benyttelse af andre bekæmpelsesmidler, så som gasningsmidler til muldvarpe og mosegrise. I dette  skema  kan du få overblikket på alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse, fristen for autorisationer, gebyr foran at erhverve en autorisation mv.

"Hva' Sker Der Dansker" Fuldt Show - 2016 Tour

Hav dette parat

NemID er en fælles log-in-løsning til danske netbanker og offentlige hjemmesider. Tanken er, at man skal kunne bruge NemID til at logge ind på man institutioner, der har tilsluttet sig ordningen. Man skal dog have et OCES-certifikat for at få en offentlig digital signatur. Man skal kunne logge på med NemID fra en hvilken hvordan helst computer, både i Danmark plus i udlandet. Et krav har været, at der skulle være to-faktor-autentificering. Foran at imødekomme dette krav har de i første omgang valgt, at brugerne skal benytte både en adgangskode den ene faktor og et nøglekort inklusive engangskoder den anden faktor. Modsat andre fælles log-in-løsninger, så som Google's plus Facebook's, så er NemID ikke baseret på en kryptologisk garanti. Mens sikkerheden i for eksempel Google's fælles log-in-løsning er baseret på HTTPS, i det man skal bruge domænenavnet til at sikre sig at man sender sit Google-password til Google trusted third partyså er NemID baseret på at de indtaster sit NemID-password på vilkårlige websider, og så håber at disse sider ikke stjæler ens NemID-password.

Historisk afgørelse

Næh, der udleveres ikke plastikkort. Men man kan efter autorisationen i MAB udprinte et dokument med dit autorisationsnummer. Det er ikke et krav, at man skal medbringe dokumentet, når du aktietegner sprøjtemidler, men du skal enten kunne huske dit unikke autorisationsnummer eller man skal kunne oplyse, hvilken virksomhed man køber sprøjtemidlerne til. Forhandleren vil dengang kontrollere, at virksomheden har en bankansat tilknyttet, som er autoriseret. Forhandleren barriere altid udstede en faktura for man købte sprøjtemidler og på den barriere enten kundens CVR nummer eller autorisationsnummer være angivet. Ja, oplysninger om, hvem der har en autorisation i MAB, bliver offentligt tilgængelige. Dog vil de kun kunne få oplyst navnet på den person, der er knyttet indtil et specifikt autorisationsnummer ved at indtaste dette eller et CVR nummer på MABs kontrolside. Man vil også kunne se gyldighedsperioden for den relevante bevis og oplysning om, hvilke CVR numre, personen er tilknyttet i systemet.